Aktualności

Realizujemy program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w czasie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

Program realizujemy w naszych placówkach wsparcia dziennego w Koninie oraz w dwóch powiatach – konińskim i kolskim. Dzięki współfinansowaniu zadania […]

10-05-15

Realizujemy program pt. „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”.

W ramach projektu w siedzibie TIO w Koninie, ul. PCK 13 – psycholog prowadzi mediacje. Prowadzimy również poradnictwo prawne, psychologiczne […]

10-05-15

KURS DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

W dniu 19 maja 2014 roku o godz. 15.00 w siedzibie Towarzystwa w Koninie, ul. PCK 13 – rozpoczynamy kolejny […]

10-05-15

GALA POWIATU KONIŃSKIEGO

W dniu 24 stycznia 2014 roku podczas XV Gali Powiatu Konińskiego – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich otrzymało Tytuł Honorowy „Zasłużony dla […]

10-05-15

ZIMOWISKO Z NAUKĄ JAZDY NA NARTACH

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza Dzieci i Młodzież:

06-05-15

POMAGAMY DZIECIOM Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH

Do 20 wychowawczyń ze świetlic socjoterapeutycznych w Koninie, Dąbiu, Golinie, Krzymowie, Olszówce, Powierciu, Starym Mieście i Wilczynie było skierowane szkolenie: […]

04-05-15

KONFERENCJA O ZAPOBIEGANIU PRZEMOCY

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub […]

04-05-15

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – obszar działań

TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH REALIZUJE AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

04-05-15
Skip to content